Граѓански сектор

 

Општина Кисела Вода, еден од нејзините приоритети е јакнење на интезитетот на  контактите и соработката со здруженијата на граѓани , невладините организации кои изразуваат интерес , кои со својата стручност учествуваат непосредно во развојот на општината. Општина Кисела Вода е отворена за соработка со здруженијата на граѓани и невладини организации кои се регистрирани на нејзина територија , така и со сите здруженија на граѓани кои делуваат пошироко. 
На територија на Општина Кисела Вода се регистрирани здруженија на граѓани кои делуваат во најразлични области, почнувајќи од заштита на животна средина и унапредување на  екологијата, заштита на човекови права, вредности  и граѓански иницијативи, хуманитарни организации, организации  кои го промовираат спортот, културата, здруженија на пензионери, здруженија кои ги застапуваат еднаквите права и можности,  волонтеризмот , младите лица и сл. Поради големиот број на здруженија, одвоивме неколку кои имаат делување во различни области:

 


Еколошки здруженија:

 


- Здружение на граѓани за одржлив развој и заштита на животната средина ГОУ ГРИН- Скопје
- Здружение на граѓани за истражување, едукација,промоција и лобирање на теми од животната средина- Скопје
- Здружение на граѓани за подршка на шумарството и шивотната средина ТРИФОР- Скопје
- Македонски центар за ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА- Скопје
- Здружение за заштита на животната средина и прсторно планирање ПЛАНКТОНИУМ, Скопје
- Здружение на граѓани за заштита на шивотната средина –ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТИ- СКОПЈЕ
- Еколошко друштво ,, ЧЕШМА СВ.ПЕТКА"
- Здружение истражувачко друштво УРСУС СПЕЛЕОС- Скопје

 

Здруженија на граѓани кои делуваат во областа на културата и уметноста:

 

- Полско здружение на граѓани во Македонија КЛУБ ПОЛОНИЈА- Скопје
- Здружение за култура и уметност СПЛУНГ АВТОРИ- ТЕАТАР 007- Скопје
- Заедница на граѓани Руски сонародници во Република Македонија - Скопје
- Здружение на граѓани за унапредување на уметничкото занаетчиство и ракотворење МАТА- КРАФТ- Скопје
- Здружение МАКЕДОНСКА МОДНА ФОРМАЦИЈА – КЛАСТЕР ЗА МОДА И ДИЗАЈН- Скопје
- Здружение на граѓани за едукација, валоризација, заштита и популаризација на културното наследство ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО- Скопје
- Здружение на граѓани за промовирање, развивање и унапредување на нови иницијативи во културата и уметноста КОНСТРУКТОР- Скопје
- Здружение на граѓани- Културно уметничко друштво,, Александар македонски"- Скопје
- Здружение на гражани за културна и научна афирмација и презентација ПРИМАВЕРА- Скопје
- Здружение на граѓани  КУЛТУРНА  РИЗНИЦА- Скопје
- Здружение на граѓани за негување на древни традиции ,, КСАНТИКА", Скопје

 

Здружение на граѓани чија дејност се унапредување на социјалниот развој, застапување права на жените , децата, на лицата со посебни потреби, младите лица, пензионерите и др.

 


- Здружение на граѓанска акција АБ ОВО
- Здружение на РОДИТЕЛИ  НА ДЕЦА ЗАБОЛЕНИ ОД ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА – Скопје
- Здружение на граѓани  за деца со посебни потреби,, ДАМА – ЕЛ", Скопје
- Здружение за акција против насилството и трговијата со луѓе ОТВОРЕНА ПОРТА – ЛА СТРАДА, Скопје
- Здружение на граѓани Македонски Центар за женски права –ШЕЛТЕР ЦЕНТАР, Скопје
- Здружение за еднакви можности " Еднаков пристап"
- Фондација –,, МЕМОРИЈАЛЕН ЦЕНТАР НИКОЛА КЉУСЕВ" –Скопје
- Здружение за ресоцијализација и социјална адаптација на лица со пречки  во развојот ,, Кон светлината",Скопје
- Општинска Организација на Црвен Крст -"Кисела Вода", Скопје
- Здружение  на граѓани"Центар за економски и социјален развој ЦЕСОР "- Скопје
- Здружение за волонетризам ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
- Здружение на граѓани за волонтеризам ,,ОРО", Скопје
- - Здружение на граѓани ,, Млади за Европска иднина"- Скопје
- Сојуз за спорт и РЕКРЕАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ НА КИСЕЛА ВОДА- Скопје
- Општински фудбалски сојуз КИСЕЛА ВОДА, - Скопје
- Карате клуб АКЕБОНО-Скопје
- Здружение на пензионери на Кисела Вода- Скопје
- Здружение на граѓани спортски клуб за бразилска џиу – џица ,, Д Стронгест", Скопје
- Општинска организација ,, Кисела Вода" при Сојузот на борците на Македонија 1941-1945
- Здружение на ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ и корисници на инвалидска пензија на Општина Кисела Вода- Скопје
- Здружение за подршка на темелни човекови вредности СОНЦЕ- Скопје
- ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТОДАВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА- Скопје
- Здружение на граѓани за спортско , едукативни и хуманитарни активности "БОБАН ТРПКОВ-"Скопје
- Шаховски клуб БМ КИСЕЛА ВОДА- СКОПЈЕ
- Здружение на граѓани Доброволно противпожарно друштво КИСЕЛА ВОДА- Скопје

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa