Користиме cookies со цел да ви овозможиме најдобро искуство и беспрекорно пребарување на нашата интернет страница. Истата користи cookies пораки од трети страни, со цел да Ви доставуваат информации кои ќе Ви бидат од корист. Продолжувајќи ја Вашата посета на оваа интернет страна, се согласувате на користењето на cookies.

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

1. Податоците од неговите надлежности кои ги извршува, односно му се утврдени со закон, (линк)

 

2. Основните податоци за контакт со имателот на информацијата и тоа: назив, адреса,
телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата, линк

 

3. Податоците за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата
(биографија, податоци за контакт и друго), линк

 

4. Основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со
информации и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број, (линк)

 

5. Основните податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно
пријавување и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број, (линк)

 

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен емаил и службен телефон, (линк)

 

7. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило, (линк)

 

8. Прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на
информацијата во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна
организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено
внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија
и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени
со закон, (линк)

 

9. Органограм за внатрешна организација, (линк)

 

10. Стратешки планови и стратегии за работа на имателите на информации, (линк)

 

11. Годишни планови и програми за работа, (линк)

 

12. Годишен Буџет и завршна сметка, (линк)

 

13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот,

 

14. Ревизорски извештај, (линк)

 

15. Видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информации за физичката
достапност за остварување на услугите и информации за е-услугите, податоците за
законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за
остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни
податоци), (линк)

 

16. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти, (линк)

 

17. Начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на
поднесување усно и писмено барање за пристап до информации, како и барање поднесено
по електронски пат), (линк)

 

18. Целокупната документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за
јавно-приватно партнерство, (линк)

 

19. Предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични
документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации
соопштенија до јавноста за работи преземени од нивната интернет страница во согласност
со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила ако се обврска
согласно закон и друго, (линк)

 

20. Извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување
контрола и надзор, (линк)

 

21. Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои
се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и
работата на имателот на информации (линк)

 

22. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на
информацијата. (линк)

 

Нека ни е честит и вековит Илинден! Да живее Република Македонија!

 

Илинден има посебно значење за историјата на македонскиот народ заради тоа што на 2 август, 1903 година во Крушево започнало Илинденското востание за ослободување на Македонија од османлиската власт, а во 1944 година е одржано Првото заседание на АСНОМ на кое се поставени темелите на македонската држава. Одбележувајќи ги овие два Илиндена денес ја славиме македонската борба за државност, слобода и непокорност на нашиот народ.

Нека ни е честит и вековит Илинден!

Да живее Република Македонија!

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Општина Кисела Вода организира информативен настан за отпадот во кругот на АД Охис https://t.co/ovuafSUQB0
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/oj5nCdmiN2
O_KiselaVoda Општина Кисела Вода ќе биде домаќин на Меѓународен младински ракометен турнир КЛ7 2020 https://t.co/3klWf5HsNa