Користиме cookies со цел да ви овозможиме најдобро искуство и беспрекорно пребарување на нашата интернет страница. Истата користи cookies пораки од трети страни, со цел да Ви доставуваат информации кои ќе Ви бидат од корист. Продолжувајќи ја Вашата посета на оваа интернет страна, се согласувате на користењето на cookies.

Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации

Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило се

 1. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, (Службен весник на РСМ БР.101/2019).
 2. Закон за јавни набавки
 3. Закон за инспекциски надзор
 4. Закон за комуналните дејности
 5. Закон за општата управна постапка
 6. Закон за основното образование
 7. Закон за предучилишно образование
 8. Закон за постапување по претставки и предлози
 9. Законот за локалната самоуправа
 10. Закон за административни службеници
 11. Закон за работните односи
 12. Законот за социјалната заштита
 13. Законот за еднакви можности на жените и мажите
 14. Закон за административните такси
 15. Закон за буџетите
 16. Закон за даночна постапка
 17. Закон за енергетска ефикасност
 18. Закон за јавна чистота
 19. Законот за управување со отпадот
 20. Законот за животната средина
 21. Законот за културата
 22. Закон за спортот
 23. Закон за заштита на личните податоци
 24. Закон за градење
 25. Закон за просторно и урбанистичко планирање
 26. Закон за градежно земјиште
 27. Законот за постапување со бесправно изградени објекти
 28. Закон за извршување на буџетот на РСМ
 29. Закон за финансирање на единиците на Локалната Самоуправа
 30. Закон за јавна внатрешна финансиска контрола

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости