Articles

Оглас за доделување награди за талентирани ученици - спортисти

Врз основа на член 5 од Процедурата за условите и критериумите за доделување награди за талентирани ученици-спортисти  од општинските основни училишта од Општина Кисела Вода бр. 17 – 4847/1 од 29.05.2018 година, и Програма (ЛО) - спорт и рекреација за 2018 година, Општина Кисела Вода  објавува

 

О Г Л А С

За доделување награди за талентирани ученици - спортисти од општинските основни училишта од

Општина Кисела Вода

  1. 1.       Право на учество на огласот имаат сите ученици од општинските основни училишта од Општина Кисела Вода по услови и критериуми утврдени воПроцедурата за условите и критериумите за доделување награди за талентирани ученици- спортисти  од општинските основни училишта од општина Кисела Вода бр. 17 – 4847/1 од 29.05.2018 година.

 

  1. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ-СПОРТИСТИ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

1.Кандидатите треба да ги исполнат следните услови и критериуми за да бидат предложени за доделување парична награда.

Се вреднуваат постигнатите резултати на сите кандидати во поединечна и екипна конкуренција, на училишно, клупско и репрезентативно ниво во поединечна и екипна конкуренција во олимписките спортови, согласно класификацијата на Агенцијата за млади и спорт.

Државно првенство во поединечна конкуренција и државно првенство во екипна конкуренција (членови на екипи), организирано од соодветната спортска федерација, која притоа има валидно решение за вршење дејност спорт издадена од Агенцијата за млади и спорт. Се вреднуваат прво, второ и трето место.

 

Меѓународни поединечни и екипни натпревари.

Во оваа категорија се вреднуваат резултатите на кандидатите кои како државни репрезентативци (во индивидуална или екипна конкуренција) имаат освоено едно од првите три места на следните натпреварувања: Светско првенство, Европско првенство и Балканско првенство.

Поради, вршење на бодовна евалуација, кандидатите задолжително да ги достават, дипломите и признанијата за освоени места или учество на официјални државни, меѓународни и регионални натпревари, како и дипломите и признанијата за освоено место или учество на пријателски натпревари во сите категории.

2.Се вреднуваат постигнатите резултати на сите кандидати во поединечна и екипна конкуренција, на училишно, клупско и репрезентативно ниво во поединечна и екипна конкуренција во неолимписките спортови, согласно класификацијата на Агенцијата за млади и спорт. Од неолимписките спортови, наградени можат да бидат најмногу до пет кандидати во поединечна/екипна конкуренција, согласно пропишаните критериуми.

 Државно првенство во поединечна конкуренција и државно првенство во екипна конкуренција (членови на екипи), организирано од соодветната спортска федерација, која притоа има валидно решение за вршење дејност спорт издадена од Агенцијата за млади и спорт. Се вреднуваат прво, второ и трето место.

 

-Меѓународни поединечни и екипни натпревари. Во оваа категорија се вреднуваат резултатите на кандидатите кои како државни репрезентативци (во индивидуална или екипна конкуренција) имаат освоено едно од првите три места на следните натпреварувања:

Светско првенство, Европско првенство и Балканско првенство.

 

Поради, вршење на бодовна евалуација, кандидатите задолжително да ги достават, дипломите и признанијата за освоени места или учество во официјални државни, меѓународни и регионални натпревари, како и дипломите и признанијата за освоено место или учество на пријателски натпревари во сите категории.

 

Еден кандидат не може да биде награден повеќекратно, а во предвид ќе се земе највисокиот постигнат резултат. Во случај на кандидати со ист број на бодови, приоритет се дава на кандидатите од повисоката возрасна категорија.

 

Кандидатите задолжително треба да ја достават следната документација:

1. Да е редовен ученик во воспитно – образовна установа на територија на општина Кисела Вода верифицирана со акт од Министерството за образование и наука

2. Одлука и мислење од класен раководител

3. Одлука и мислење од ментор (тренер на клубот)

4. Мислење од Наставнички совет

5. Фотокопија од дипломи за освоено место

6. Копија од трансакциска сметка на родител/старател

7. Копија од лична карта на родител/старател

8. Изјава за користење на лични податоци потпишана од родител/старател

 

 

  1. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Ученикот треба да достави БАРАЊЕ  кон кое ги доставува потребните документи наведени во условите и критериумите во Огласот за доделување награди на талентирани ученици од општинските основни училишта од Општина Кисела Вода.

Воедно треба да достави и ИЗЈАВА за обработка на личните податоци потпишана од родител/старател на ученикот.

Рокот за пријавување започнува од 30.05.2018 година и трае 5 дена од денот на објавувањето на огласот.

Барањата и изјавите со потребната документација да се доставуваат по пошта на адреса Општина Кисела Вода ул. “Петар Дeљан” бр.17, или во архивата на општината со назнака - “За избор на талентирани ученици” - Комисија за доделување на награди за талентирани ученици од општинските основни училишта на Општина Кисела Вода.

 

Барањето и изјавата се достапни на веб страната на општина Кисела Вода на следниот линк:

 

КЛИКНИ ТУКА ЗА БАРАЊЕ

КЛИКНИ ТУКА ЗА ИЗЈАВА

 

 

 

 

 

Линкови 2

NewsLetter

Внесете ја вашата email адреса за да добивате новости.


FacebookTwitterLinkedin

Twitter Новости

O_KiselaVoda Нека ни е честит, Денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј https://t.co/4ROTfI1tyM
O_KiselaVoda Нека е честит 23 Мај, Националниот ден на Власите https://t.co/cVt6DStw1s
O_KiselaVoda Крводарителска акција во општина Кисела Вода https://t.co/lBcycM1GLY